Nieuwe maandelijkse selectie oordelen gepubliceerd.

2024-008
Patiënte leed ondraaglijk als gevolg van een combinatie van aandoeningen. Bij de uitvoering van de euthanasie bleek na het toedienen van de coma-inductor dat het infuus subcutaan liep. De arts heeft toen een nieuw infuus geprikt en is de procedure opnieuw gestart.

2024-009
Vrijwillig en weloverwogen verzoek van een patiënt met dementie.

2024-010
Een patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos als gevolg van darmkanker. Er was sprake van een vroegconsult tijdens de eerste consultatie.

2024-011
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk aan een longaandoening. Bij de uitvoering van de euthanasie bleek na het toedienen van de coma-inductor dat het infuus subcutaan liep. De arts heeft toen een nieuw infuus geprikt en is de procedure opnieuw gestart.

2024-014
Patiënt leed uitzichtloos en ondragelijk als gevolg van het syndroom van McLeod.

2024-016
Vrijwillig en weloverwogen verzoek van een patiënte met somatische aandoeningen en een psychische stoornis. Een onafhankelijke SCEN-arts en onafhankelijk psychiater zijn geraadpleegd.

2024-017
Patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos lijden aan een stapeling van ouderdomsaandoeningen.