Een nieuw oordeel gepubliceerd waarin de arts niet heeft voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

2024-001
De arts heeft niet voldaan aan het vereiste van het raadplegen van tenminste één andere, onafhankelijke arts als bedoeld in artikel 2, eerste lid onder e Wtl.