Vandaag nieuwe oordelen gepubliceerd.

2023-119
Een patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos als gevolg van alvleesklierkanker. Het was lastig om een infuus te prikken bij de patiënte. Daarna bleek dat de patiënte niet direct in een coma raakte na toediening van de coma-inductor. Patiënte is uiteindelijk in overleg naar het ziekenhuis gebracht om een nieuw infuus te laten prikken. De arts heeft de euthanasie daarna thuis uitgevoerd.

2023-120
Een patiënt die op hoge leeftijd zijn heup had gebroken leed uitzichtloos en ondraaglijk.

2023-121
Een vrouw met uitgebreide somatische klachten die een euthanasieverzoek deed bij het Expertisecentrum Euthanasie. Tijdens een behandeltraject in het verleden werd geconstateerd dat ook sprake was van een psychische stoornis. De voormalig huisarts zag nog behandelmogelijkheden. De arts raadpleegde een onafhankelijk psychiater om te beoordelen of de psychische stoornis een rol speelde bij haar euthanasieverzoek en of er nog redelijke behandelmogelijkheden waren.