Nieuwe oordelen gepubliceerd.

2023-089
Verlaagd bewustzijn bij een patiënt, voorafgaand aan en ten tijde van de uitvoering.

2023-130
Euthanasie bij een reversibele toestand verlaagd bewustzijn.