Vandaag nieuwe oordelen gepubliceerd.

2023-109
Patiënte sprak al langere tijd met de arts over euthanasie. Door ziekteprogressie kon zij op het laatst haar verzoek niet goed meer verbaal uiten. Uit de stukken bleek dat haar partner voor haar het woord voerde.  Uit de wet vloeit voort dat een patiënt zelf het verzoek om euthanasie moet doen. De commissie heeft de arts uitgenodigd voor een gesprek. Uit de toelichting van de arts werd duidelijk dat door uitingen die patiënte nog wel kon doen en door haar gedrag de arts ervan overtuigd was geraakt dat sprake was van een duidelijk verzoek om euthanasie van patiënte zelf.

2023-110
Patiënt met diverse psychische stoornissen. De consulent had jaren eerder regelmatig ECT toegediend bij patiënt. Hoewel het sterk de voorkeur geniet dat een consulent op geen enkele wijze betrokken is geweest bij een patiënt, is de commissie van oordeel dat de arts een onafhankelijke arts heeft geraadpleegd.