Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2023-080
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een patiënte met een conversiestoornis en dissociatieve stoornis.   

2023-081
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden door patiente op basis van een combinatie van aandoeningen.

2023-082
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden door patiënte ten gevolge van een onbehandelde pneumonie.

2023-083
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden op basis van een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

2023-084
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij patiënt met chronische idiopathische axonale polyneuropathie.

2023-085
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden ten gevolge van een CVA.   

2023-086
Vrijwillig en weloverwogen verzoek bij een patiënt met de ziekte van Alzheimer. 

2023-087
Ondraaglijk en uitzichtloos lijden op basis van een gemetastaseerd pancreascarcinoom.