Nieuwe oordelen gepubliceerd

2023-069
Verlaagd bewustzijn bij een patiënte, voorafgaand aan en ten tijde van de uitvoering.

2023-070
Patiënte leed aan een combinatie van aandoeningen. De arts heeft patiënte de mogelijkheid voorgesteld een psychosomatisch fysiotherapeutisch traject te volgen. Dit wees ze af.