Een nieuw oordeel gepubliceerd

2023-026
Patiënte met diverse psychische stoornissen. De arts, de geraadpleegde onafhankelijk psychiater en de consulent, tevens psychiater, waren allen van mening dat de patiënte wilsbekwaam was ten aanzien van haar euthanasieverzoek en dat het lijden voor haar uitzichtloos was.