Resultaten onderzoek vierde evaluatie Wtl openbaar

De vierde wetsevaluatie van de Wtl is openbaar gemaakt. In dit rapport wordt verslag gedaan van de vierde evaluatie van de euthanasiewet, over de periode 2017-2022. De algemene doelstelling van deze evaluatie was om te onderzoeken of de doelen van de Wtl worden bereikt.

Ook deze vierde evaluatie laat zien dat de wet goed functioneert en zorgvuldig wordt toegepast. Verder blikken de onderzoekers naar de toekomst.