Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2023-029
Patiënt leed ondraaglijk en uitzichtloos aan een combinatie van aandoeningen (alcoholverslaving, pancreatitis, polyneuropathie en COPD). 

2023-030
Vrijwillig en weloverwogen verzoek van patiënte bij Lewy Body dementie.

2023-031
Patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van oropharynxcarcinoom.

2023-032
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van een complicaties  longcarcinoom.

2023-033
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van een TIA en een CVA.

2023-034
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk als gevolg van  meerdere psychische stoornissen.

2023-035
Patiënte leed ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen.

2023-036
Patiënt leed uitzichtloos en ondraaglijk op basis van de ziekte van Kugelberg-Welander.