Een nieuw oordeel gepubliceerd waarin de arts niet heeft voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

2023-025
De arts heeft geen onafhankelijke arts geraadpleegd.