Nieuwe NVO's gepubliceerd

2023-005
Patiënt leed ondraaglijk als gevolg van COPD en hij verzocht gelijktijdig met zijn partner om euthanasie. In dergelijke meldingen (ook wel duo-euthanasie genoemd) wordt door de commissie expliciet onderzocht of er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en of voor beide partners afzonderlijk een onafhankelijk arts is geraadpleegd.

2023-006
Patiënte leed ondraaglijk als gevolg van een gemetastaseerd mammacarcinoom (borstkanker) en zij verzocht gelijktijdig met haar partner om euthanasie. In dergelijke meldingen (ook wel duo-euthanasie genoemd) wordt door de commissie expliciet onderzocht of er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en of voor beide partners afzonderlijk een onafhankelijke arts is geraadpleegd.

2023-016
Patiënte leed ondraaglijk en uitzichtloos op basis van longkanker. Daarnaast was sprake van angst- en paniekklachten, maar een onafhankelijk psychiater is niet geraadpleegd.