Twee oordelen gepubliceerd waarin artsen niet hebben voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

2023-002
De arts heeft geen onafhankelijk psychiater geraadpleegd bij een patiënte met een somatische symptoomstoornis.

2023-003
Arts heeft geen onafhankelijk deskundige geraadpleegd bij een patiënte met mogelijk functionele stoornissen.