Nieuwe oordelen gepubliceerd

2023-004
Patiënte met diverse psychische stoornissen: een obsessief compulsieve stoornis, als uiting hiervan een eetstoornis, kenmerken van een autisme spectrum stoornis. De arts, de geraadpleegde onafhankelijk psychiater en de consulent waren allen van mening dat de patiënte wilsbekwaam was ten aanzien van haar euthanasieverzoek en dat het lijden voor haar uitzichtloos en ondraaglijk was.

2023-007
Grote behoedzaamheid bij voortgeschreden dementie. De arts heeft zich gebaseerd op de schriftelijke wilsverklaring conform art.2 lid 2 Wtl.