Nieuw oordeel gepubliceerd

2022-101
Consulent staat als patiënt ingeschreven in praktijk van de arts.