Nieuw oordeel gepubliceerd

2022-110
Een euthanasieverzoek van een patiënt met een psychische stoornis kan ook door de behandelend huisarts opgepakt worden.