Twee oordelen gepubliceerd waarin artsen niet hebben voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

2022-068
De arts raadpleegde geen onafhankelijke psychiater. De arts heeft niet met de vereiste grote behoedzaamheid gehandeld bij het euthanasieverzoek van de patiënt dat voortkwam uit lijden dat het gevolg was van een psychische stoornis.

2022-075
De arts heeft nagelaten de onafhankelijk psychiater te raadplegen over de uitzichtloosheid van het lijden van en het ontbreken van een redelijke andere oplossing.