Nieuwe oordelen gepubliceerd

2022-058
Euthanasie bij een wilsonbekwame patiënt op grond van art. 2 lid 2 Wtl. Patiënt leed aan de ziekte van Alzheimer. Arts voldoet aan de zorgvuldigheidseisen.

2022-061
Geen samenhang tussen verblijf op long-stay afdeling van een TBS-kliniek en het euthanasieverzoek van de patiënt.

2022-076
Grote behoedzaamheid bij vergevorderde dementie. In dit geval was het te billijken dat de arts niet heeft voldaan aan het criterium om doorgaans naast de reguliere consulent tweede onafhankelijke arts te raadplegen.