Nieuw oordeel gepubliceerd

2022-056
Patiënte leed uitzichtloos en ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen. Arts gaf mondelinge toelichting over de medische grondslag.