Twee oordelen gepubliceerd in de categorie "Psychiatrische aandoeningen"

2022-084
Patiënt met psychiatrische aandoeningen was gedetineerd. Deze maatregel had geen invloed op de vrijwilligheid van het verzoek noch op de ondraaglijkheid van het lijden.

2022-085
Patiënte met diverse psychische stoornissen. De arts, de geraadpleegde onafhankelijk psychiater en de consulent waren allen van mening dat de patiënte wilsbekwaam was ten aanzien van haar euthanasieverzoek en dat het lijden voor haar uitzichtloos en ondraaglijk was.