Oordelen gepubliceerd waarin artsen niet hebben voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

2022-069
De consulent heeft de patiënt niet bezocht of gezien, maar alleen telefonisch gesproken. Daarmee is niet voldaan aan het wettelijke vereiste dat de consulent de patiënt moet zien. Geen onafhankelijke arts geraadpleegd.

2022-070
De consulent staat als patiënt ingeschreven in de praktijk van de arts.