Een nieuw oordeel gepubliceerd

2022-057

Patiënte leed aan een combinatie van aandoeningen. De arts en de consulent hebben patiënte de mogelijkheid voorgesteld een traject met psychologische begeleiding te volgen. Dit wees ze af.