Een nieuw oordeel gepubliceerd.

2022-044

Moeizame uitvoering met gebruik van de noodset waarbij de arts gemotiveerd afweek van de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van september 2021 (pag.31).