Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd

2022-027
Ondraaglijk lijden op grond van cognitieve achteruitgang bij dementie. De arts, de consulent en geraadpleegde onafhankelijk specialist ouderengeneeskunde hadden geen twijfel over de wilsbekwaamheid van de patiënte.

2022-028
Bij patiënt werd een pancreascarcinoom met uitzaaiingen vastgesteld. Genezing was niet meer mogelijk.

2022-029
Er was sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden door de gevolgen van de ziekte MS.

2022-030
Patiënt had terminaal hartfalen waardoor hij ondraaglijk leed.

2022-031
Patiënte leed geruime tijd aan COPD. Er was uiteindelijk sprake van COPD GOLD IV als gevolg waarvan zij ondraaglijk leed.

2022-032
Patiënte leed ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen. De arts en de consulent achtten de patiënte wilsbekwaam.