Jaarverslag 2021 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE)

Utrecht - Het jaarverslag van de RTE over 2021 is vandaag aangeboden aan minister Ernst Kuipers van het ministerie van VWS. Dit jaar is voor de tweede keer een factsheet bijgevoegd. Hierdoor zie je in één oogopslag de belangrijkste feiten.

Verder toenemend aantal meldingen

In 2021 heeft de RTE 7.666 meldingen van euthanasie ontvangen. Dat is 4,5% van het aantal mensen dat in dat jaar in Nederland is overleden. Zowel het aantal meldingen als het percentage van het totale sterftecijfer is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor met 10,5% respectievelijk 0,4%. Dowload het jaarverslag en de factsheet

Een zorgvuldige euthanasiepraktijk
In zeven van de in het afgelopen jaar beoordeelde meldingen kwam de RTE tot het oordeel dat de behandelend arts bij de toepassing van de euthanasie niet heeft gehandeld in overeenstemming met de wettelijke zorgvuldigheidseisen. Dit betekent dat artsen in overgrote meerderheid zorgvuldig handelen. Een geanonimiseerde versie van deze zeven oordelen is opgenomen in het jaarverslag.

Licht verhoogde doorlooptijden
Als gevolg van het toegenomen aantal meldingen is de gemiddelde tijd van de melding van de arts tot aan het verzenden van het oordeel van de commissies ten opzichte van vorige jaar met 2 dagen gestegen en op 31 dagen uitgekomen. Dit is nog ruim binnen de norm van 2 x zes weken.

Aandoeningen en leeftijd patiënten
89,0% van de patiënten was ouder dan 60 jaar. Eveneens 89,0% van de patiënten heeft aandoeningen als kanker, aandoeningen aan het zenuwstelsel, hart- en vaataandoeningen, longaandoeningen en een combinatie van (doorgaans somatische) aandoeningen. In 2021 werd aan zes patiënten met vergevorderde dementie euthanasie verleend. Beschrijvingen staan op de webstie

De RTE
De RTE beoordeelt of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. De RTE is onafhankelijk in haar oordeelsvorming en rapporteert jaarlijks.