Oordeel gepubliceerd waarin de arts niet heeft voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

2022-017

De arts heeft niet met de vereiste grote behoedzaamheid gehandeld bij de patiënt met een psychiatrische aandoening.