Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2022-011
Patiënt leed ondraaglijk ten gevolge van de restverschijnselen na een doorgemaakt CVA. Arts en consulent hadden geen twijfel over de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek. 

2022-012
Patiënt leed ondraaglijk op grond van een stapeling van verschillende ouderdomsaandoeningen en werd zeer beperkt in zijn mobiliteit.

2022-013

Patiënte leed geruime tijd aan COPD. Er was uiteindelijk sprake van COPD GOLD IV als gevolg waarvan zij ondraaglijk leed.

2022-014

Bij patiënt werd prostaatkanker en blaaskanker vastgesteld met uitzaaiingen in de botten en de lever. Als gevolg van de complicaties leed hij uiteindelijk ondraaglijk.

2022-015

Bij een patiënt werd de ziekte van ALS vastgesteld. Het lijden van de patiënt bestond uit toenemend verlies van functies.