Vandaag nieuwe NVO's gepubliceerd

2022-003
De man had uit wanhoop vanwege pijn een zelfmoordpoging gedaan kort voor hij om euthanasie verzocht.  Hierna werd hij op vrijwillige basis op een gesloten psychiatrische afdeling geplaatst. De arts heeft  extra aandacht besteed aan de  vrijwilligheid en weloverwogenheid met betrekking tot het verzoek van de man. De arts, de consulent, de geraadpleegde psychiater en de behandelend psychiater achtten de man wilsbekwaam ten aanzien van zijn verzoek.

2022-008
De consulent constateerde na haar eerste bezoek dat nog niet aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan omdat de wilsbekwaamheid van de vrouw en de ondraaglijkheid van het lijden nog niet voldoende onderbouwd waren door de arts. Op haar advies heeft de arts vervolgens nog een onafhankelijk psychiater geraadpleegd. De arts en de geraadpleegde psychiater concludeerden dat de vrouw wilsbekwaam was ten aanzien van haar verzoek en er tevens sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De consulent concludeerde na haar tweede bezoek aan de vrouw dat inmiddels wel aan de zorgvuldigheidseisen werd voldaan.