Een nieuw oordeel gepubliceerd waarin de arts niet heeft voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

2022-007

De arts was overtuigd van de doodswens van patiënte maar hij meende dat eenzaamheid en/of depressie een rol moet hebben gespeeld in de doodswens.