Vandaag nieuwe oordelen gepubliceerd

2022-05

De patiënt leed aan atypische Parkinson. Daarnaast maakte de ziektegeschiedenis melding van doorgemaakte depressie in het verleden. Gelet hierop besteden zowel de arts als de consulent extra aandacht aan de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek.

2022-06

Bij patiënte was een gemetastaseerd melanoom geconstateerd. Daarnaast leed zij aan expressieve afasie na een doorgemaakt CVA. Dit bemoeilijkte de communicatie, maar desondanks wist de patiënte haar verzoek duidelijk kenbaar te maken. Er was bij de arts noch de consulent twijfel over de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek.