Een nieuw NVO gepubliceerd

2021-140

Bij een patiënt met morbide obesitas heeft de arts na overleg met een anesthesist een hogere dosering coma-inductor en spierrelaxans toegediend dan beschreven in de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van augustus 2021.