Vandaag nieuwe oordelen gepubliceerd in de categorie "psychiatrische aandoening".

2021-125
Patiënte onderging vele intensieve behandelingen, maar haar depressieve klachten bleven aanhouden.

2021-127
De huisarts heeft bij patiënte met uitgebreide psychiatrische en somatische aandoeningen  grote behoedzaamheid betracht bij het uitvoeren van euthanasie