Een nieuw oordeel gepubliceerd

2021-130

Er was sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden door de gevolgen van de ziekte van Parkinson en dementie. Op advies van de consulent heeft de arts nog een onafhankelijk specialist ouderengeneeskunde geraadpleegd. De arts, de consulent en de geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde concludeerden dat de man wilsbekwaam was ten aanzien van zijn verzoek.