Combinatie van somatische en psychiatrische aandoeningen

Patiënten kunnen een verzoek om euthanasie doen vanwege lijden dat samenhangt met hun psychiatrische aandoening. Het komt ook regelmatig voor dat de lijdensdruk van de patiënt vooral door somatische aandoeningen wordt veroorzaakt, maar de patiënt daarnaast psychische problemen heeft.

Die problemen kunnen ook bijdragen aan de door de patiënt ervaren lijdensdruk. Ook in deze gevallen zullen de arts en de consulent nadrukkelijk moeten overwegen of de psychiatrische problematiek van de patiënt de vrijwilligheid of de weloverwogenheid van zijn verzoek mogelijk in de weg staat (zie Euthanasiecode 2018, pagina 45). Als de consulent geen psychiater is, kan het ook in een dergelijk
geval nodig zijn een psychiater om advies te vragen. Een sombere
stemming komt overigens, onder de omstandigheden waarin het
euthanasieverzoek wordt gedaan, vaker voor en hoeft op zichzelf geen teken van depressie te zijn.

Aandachtspunten psychiatrische aandoening

Oordelen

2020-68
De arts (tevens de behandelend psychiater) had een onafhankelijk psychiater geraadpleegd. Deze bezocht patiënt en zag nog - beperkte - behandelmogelijkheden. De arts week gemotiveerd af van het advies van de onafhankelijk psychiater. De arts werd in haar bevindingen ondersteund door de consulent.

2020-78
Naast meerdere somatische aandoeningen zoals hart- en longlijden, was sprake van al langer bestaande depressiviteit. De somberheid en eenzaamheid van patiënte waren door haar milde cognitieve achteruitgang steeds moeilijker te verlichten. De arts heeft uitgebreid stilgestaan bij de vraag of patiënte wilsbekwaam was ten aanzien van haar verzoek en of sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Daarbij was naast de consulent, een onafhankelijk psychiater geraadpleegd.