Jeroen Recourt benoemd tot Voorzitter Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Op voordracht van de voorzitters van de RTE hebben Ministers Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport (VWS) en Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid Jeroen Recourt benoemd tot coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s). Zijn benoeming gaat in op 1 februari 2021 en geldt voor een periode van 4 jaar.

Dit besluit voorziet ook in zijn benoeming als voorzitter RTE regio Noord Holland waarin hij tevens is belast met de toetsing van meldingen. Jeroen Recourt volgt Jacob Kohnstamm op, van wie de benoemingstermijn op 1 februari 2021 afloopt.

Jacob Kohnstamm zegt hierover: “Jeroen Recourt is van harte welkom! In november is een groot aantal nieuwe leden bij de RTE aan de slag gegaan. Met de komst van Jeroen zijn we op volle kracht. De leden en medewerkers van de RTE verheugen zich op de samenwerking met Jeroen Recourt!”

Jeroen Recourt

Sinds september 2017 is Jeroen Recourt voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) te Amsterdam. Per 1 februari 2021 zal hij zijn voorzitterschap van het RTG beëindigen. Daarbij is hij lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. In de Eerste Kamer houdt Jeroen Recourt zich niet bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de RTE.

Eerder werkte Jeroen Recourt onder meer als rechter in de sector bestuursrecht (2004-2006), rechter Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (2006-2010). Vervolgens heeft hij ook een politieke carrière opgebouwd waar thema’s als veiligheid en justitie, bestuursrecht en interparlementaire Koninkrijksrelaties als een rode draad doorheen lopen.

Toetsingscommissies

Nederland kent 5 regionale toetsingscommissies euthanasie. De toetsingscommissies beoordelen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de euthanasiewet. De toetsingscommissies zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming en rapporteren jaarlijks.