SLK van naam veranderd

De Stichting Levenseindekliniek (SLK) heet vanaf 4 september jl. 'Expertisecentrum Euthanasie'.

Met de wijziging wil de organisatie meer duidelijkheid creëren over de aard van haar werkzaamheden. "We beoordelen euthanasieverzoeken en houden ons niet bezig met álle vraagstukken rondom het levenseinde. Bovendien is er geen kliniek waar onze patiënten kunnen worden opgenomen. We bezoeken mensen thuis of daar waar ze verblijven. De naam ‘Expertisecentrum Euthanasie’ maakt aan deze verwarring een eind".

Vanaf heden zullen de geanonimiseerde oordelen die op onze site gepubliceerd worden de naamswijziging overnemen.  In de oordelen die vóór deze datum gepubliceerd zijn zal nog wel de oude naam Stichting Levenseindekliniek vermeld staan.