Verlaagd bewustzijn

Na het inzetten van de sedatie ontwaakte patiënt niet meer, ondanks staken van deze medicatie. De commissie overweegt dat patiënt weliswaar in een toestand van verlaagd bewustzijn was, maar dat het inhumaan zou zijn af te wachten of patiënt nog zou ontwaken. Het was niet duidelijk of patiënt nog lijden ervoer. De consulent had patiënt gezien voor de start van de sedatie.

Patiënt is één dag voor het overlijden uit bed gevallen waarna er veel onrust bij patiënt heerste. De arts heeft hierop in overleg met patiënt besloten om hem te sederen, met de intentie hem te laten ontwaken zodra het verslag van de consulent zou zijn ontvangen en de euthanasie uitgevoerd zou worden. Voorafgaande aan de sedatie was patiënt heel duidelijk over zijn euthanasieverzoek. Patiënt wilde op een korte termijn door middel van euthanasie overlijden, ook indien hij niet meer bij kennis zou komen.

Op de dag van de uitvoering is patiënt niet meer wakker geworden, ondanks het feit dat reeds meer dan achttien uur geen sederende middelen werden toegediend.

De arts heeft de levensbeëindiging op verzoek uitgevoerd met de middelen, in de hoeveelheid en op de wijze als aanbevolen in de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van augustus 2012.

Lees oordeel 2019-54