Nieuwe oordelen gepubliceerd

Vandaag zijn er twee nieuwe oordelen geplaatst

Oordeel 2019-25
Er heeft  intensief overleg tussen arts en onafhankelijk psychiater plaatsgevonden. Patiënt, arts, onafhankelijk psychiater en consulent komen gezamenlijk tot de conclusie dat er geen redelijke andere oplossing is.

Oordeel 2019-28
Nadat patiënte, die de euthanasieprocedure om persoonlijke reden enkele weken had uitgesteld,  een concreet verzoek uitte, gaf de arts aan dat hij de euthanasieprocedure opnieuw wilde doorlopen. Hij bezocht patiënte opnieuw enkele keren en hij nam opnieuw contact op met de geraadpleegde deskundige specialist ouderengeneeskunde.