Onzorgvuldig oordeel gepubliceerd

De arts heeft niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseis "onafhankelijke arts geraadpleegd" bij een patiënte met een psychiatrische aandoening.

De arts heeft weliswaar twee onafhankelijke psychiaters geraadpleegd die hun oordeel over de wilsbekwaamheid en de uitzichtloosheid en behandelmogelijkheden hebben gegeven maar hij heeft niet een consulent benaderd die zijn oordeel heeft gegeven over álle zorgvuldigheidseisen.

Op pagina 41 van de EuthanasieCode 2018 staat beschreven:
Als het contact met én een consulent én een psychiater tot onoverkomelijke belasting voor de patiënt zou leiden, kan het raadplegen van één (SCEN-)consulent die tevens psychiater is voldoende zijn. In dat geval moet de arts zich wel realiseren dat deze consulent niet alleen als (SCEN-)consulent een oordeel moet geven over de zorgvuldigheidseisen a tot en met d, maar ook als deskundige moet optreden.

Op pagina 26 van de EuthanasieCode 2018 wordt de zorgvuldigheidseis "onafhankelijke arts/consulent geraadpleegd" nader toegelicht.

Lees oordeel 2019-15