Noa Pothoven

Vragen naar aanleiding van het overlijden van Noa Pothoven

Blijkens publieke uitingen in de media is de dood van Noa Pothoven blijkbaar het gevolg geweest van haar besluit om te stoppen met eten en drinken; in dat geval is er sprake geweest van een natuurlijke dood en is er geen sprake geweest van euthanasie.

Wij zijn gebonden aan de medische geheimhoudingsplicht. Wij kunnen en mogen nooit enige informatie naar buiten brengen over individuele (euthanasie)zaken.

Questions concerning the death of Noa Pothoven

According to publications in the media the death of Noa Pothoven is said to be caused by her decision to stop eating and drinking; in that case her death has a natural cause and euthanasia is not involved.

We are obliged to maintain confidentiality with regard to all the information that comes to their attention in the course of their duties. We will and may not provide any information about individual cases.