Onderzoek toename aantal euthanasiemeldingen

Het Nivel deed onderzoek naar de toename van het aantal euthanasiemeldingen

Hieruit blijkt meer acceptatie van euthanasie. Verder ziet het Nivel mogelijke factoren in de toegenomen betrokkenheid van huisartsen bij de stervensfase en de toegenomen bereidwilligheid door te verwijzen wanneer zij een euthanasieverzoek niet willen of kunnen uitvoeren.

https://www.nivel.nl/nl/nieuws/toename-euthanasie-mogelijk-gevolg-van-vergrijzing-en-meer-acceptatie