Nieuwe oordelen op de site

Vandaag zijn er 3 oordelen geplaatst waarbij de patiënt aan een stapeling van ouderdomsaandoeningen leed.

De arts moet de overtuiging krijgen dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Het lijden van de patiënt moet een medische grondslag hebben, maar niet vereist is dat er sprake is van een levensbedreigende aandoening. Het lijden van de patiënt kan dan ook het gevolg zijn van een cumulatie van aandoeningen en daarmee samenhangende klachten die, in samenhang met de ziektegeschiedenis, de biografie, de persoonlijkheid, het waardepatroon en de draagkracht van de patiënt, een lijden doen ontstaan dat voor de patiënt ondraaglijk is.

Gezien de ouderdomsaandoeningen waar deze hoogbejaarde patiënten mee kampten, de daarmee gepaard gaande aftakeling, het verlies van zelfstandigheid en het gebrek aan kwaliteit van leven konden de artsen tot de overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

2019-52
Slecht zien, slecht horen en conditionele achteruitgang

2019-53
osteoporose en artrose met een wervelinzakking

2019-58
Slecht zien, slecht horen, artrose en osteoporose