Nieuwe oordelen gepubliceerd

Vandaag zijn er 5 nieuwe oordelen op de site geplaatst.

Nieuw geplaatste oordelen
Oordeel 2018-10 Vroegtijdige consultatie, tweede keer consulentenbezoek via specialist bij opname
Oordeel 2018-31 Combinatie van angst-, depressieve- en persoonlijkheidsstoornis, onafhankelijk psychiater geraadpleegd
Oordeel 2018-33 Behandelend psychiater nam euthanasietraject over van huisarts, geconsulteerde onafhankelijke psychiater
Oordeel 2018-43

Behandelend psychiater ziet behandelmogelijkheden, arts en onafhankelijke psychiater niet

Oordeel 2018-56 Onafhankelijke psychiater geraadpleegd