RTE voeren oordeelbrief in

De wijze waarop de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) uitvoerende artsen berichten over de uitkomst van de toetsing van een euthanasie is deels gewijzigd.

Tot 1 juni 2018 kregen alle artsen pas nadat over de uitgevoerde euthanasie een (soms uitvoerig) gemotiveerd oordeel was uitgeschreven, daarover bericht. Vanaf 1 juni 2018 krijgen artsen over meldingen die in geen enkel opzicht vragen oproepen over de zorgvuldigheid waarmee de euthanasie is uitgevoerd, via een korte brief (oordeelbrief) daarover bericht van de RTE.

Meldingen van euthanasie waarbij de naleving van
één of meer van de zes wettelijk bepaalde zorgvuldigheidseisen wel vragen hebben opgeroepen, worden - evenals dat voorheen het geval was – met een gemotiveerd oordeel afgehandeld.

Zowel de vragen oproepende als de niet vragen oproepende meldingen worden beoordeeld door een commissie waarin een arts, ethicus en jurist zitting hebben.

De verwachting is dat de invoering van de oordeelbrief er mede toe zal leiden dat artsen over meldingen sneller en binnen de wettelijke termijn van 42 dagen het oordeel van de RTE zullen ontvangen.