Beslissing tuchtcollege in zaak over wilsverklaring bij gevorderde dementie

Vandaag doet het regionaal tuchtcollege Den Haag uitspraak in een zaak over euthanasie bij een patiënt die leed aan dementie in een vergevorderd stadium. De klacht werd ingediend door de Inspectie.

Oordeel toetsingscommissies en beslissing tuchtcollege

De toetsingscommissies kwamen tot het oordeel dat bij deze toepassing van euthanasie op onderdelen niet is gehandeld conform de zorgvuldigheidseisen. Daarna heeft de Inspectie een tuchtklacht ingediend. Het tuchtcollege heeft vervolgens de arts de maatregel van een berisping opgelegd. Op de website van de tuchtcolleges leest u de volledige beslissing.