Oordeel 2016-62, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

art. 2 lid 2 casus. Patiënt was niet meer wilsbekwaam maar had een duidelijke schriftelijke wilsverklaring terwijl aan de overige zorgvuldigheidseisen was voldaan. Extra deskundige geraadpleegd.

Aandachtspunt: rol schriftelijke wilsverklaring bij wilsonbekwame patiënt als gevolg van vergevorderde dementie