Oordeel 2016-38, specialist ouderengeneeskunde, dementie, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Op basis van art.2 lid 2 WTL vervangt de schriftelijke wilsverklaring een mondeling verzoek; evidente uitingen van lijdensdruk; arts verzoekt gericht om een onafhankelijke consultatie door een terzake deskundige.

Aandachtspunt: rol schriftelijke wilsverklaring bij wilsonbekwaamheid als gevolg van vergevorderde dementie