Oordeel 2016-37, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

De arts diende patiënt intraveneus niet 2000 mg thiopental toe, maar 1500 mg thiopental omdat de ademhaling van patiënt stopte. Hoewel patiënt nog een hartslag had, verrichtte de arts geen comacheck voordat hij de spierverslapper toediende. Nu de arts patiënt niet op afdoende wijze heeft gecontroleerd of patiënt in een voldoende diep coma was alvorens hij het spierrelaxans toediende, is niet uit te sluiten dat patiënt de werking van het spierrelaxans heeft kunnen ervaren. De uitvoering van de levensbeëindiging is niet medisch zorgvuldig uitgevoerd.