Oordeel 2016-24, huisarts, hart- en vaataandoeningen, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Patiënt, een man van 60-70 jaar, maakte twee jaar voor het overlijden een CVA door met een restparese tot gevolg. De arts kon tot de overtuiging komen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden en dat redelijke andere oplossingen ontbraken. De arts heeft de hulp bij zelfdoding niet zorgvuldig uitgevoerd nu hij in afwijking met de Richtlijn geen intraveneuze weg had aangelegd voor hij patiënt een drankje overhandigde met pentobarbital. Ook heeft de arts vervolgens de levensbeëindiging op verzoek uitgevoerd via een door de Richtlijn afgeraden toedieningsweg en in een afwijkende dosering.