Oordeel 2016-50, huisarts, kanker, onafhankelijke arts geraadpleegd

Gelijktijdige uitvoering bij echtpaar door twee artsen. Arts had niet zelf consulent geraadpleegd. Wel kennis genomen van verslag.

Aandachtspunt: arts had zich wel overtuigd dat aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan. Weet nu dat ze zelf consulent had moeten raadplegen.


* Oordeel 2016-47 gaat over de echtgenoot